top of page

Meer dan een café

Soms is een café meer dan een café. Soms is het een tijdperk.

Honderd jaar lang al lessen mensen op deze straathoek hun dorst. Stadsarchieven van Brussel geven dit adres namen als cabaret, staminee, café, brasserie. Zeg nooit zomaar café tegen een café! Niet in Brussel, niet in Molenbeek. Nergens!

Poli Roumeliotis en Kris Kaerts werkten vier jaar lang samen met vele vrijwilligers en sympathisanten rond het laatste ‘Griekse’ café van Molenbeek, de patroons en haar klanten. Het blijvende resultaat van hun werk is een docu-film en dit boek. Doorheen deze kleine microkosmos, in het geloof dat ook kunst iets vermag, pogen zij zicht te verschaffen op een grotere gedeelde geschiedenis van migratie en gelaagd samenleven.

Poli Roumeliotis schrijft, fotografeert en onderzoekt vanuit een fascinatie voor

geschiedenis én actualiteit. Griekse cultuur, migratie en identiteit zijn haar onontkoombare thema’s.

Kris Kaerts regisseert en ontwikkelt langlopende projecten op de grens van erfgoed, participatie en migratie vanuit een voorliefde voor de mens die weinig zichtbaar is.

Rijk-geïllustreerde, drietalige (NL/FR/GR) en gelimiteerde uitgave (250blz, 220x220mm, kleur, hard cover).

Deze publicatie is beschikbaar vanaf 24 oktober 2019 (première van de film 'La Rose Blanche' in Cinema Palace).

Wie vooraf bij ons intekent krijgt een korting en betaalt 25€. Vanaf 6/11/2019 wordt dit 30€.

Storten op rekening KEYKOP! BE15 5230 8090 3230

met vermelding van: 'Publicatie "La Rose Blanche" + je naam.'

Featured Posts
Check back soon
Once posts are published, you’ll see them here.
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page